نام دارو :
تامین کننده :

آمپول پمرولاک 15 م.گ/1م.ل (محلول تزریقی کتورولاک ترومتامول)_10 ع

KETOROLAC TROMETAMOL INJECTION PARENTERAL 15 mg/1mL

اطلاعات کالا