نام دارو :
تامین کننده :

ژل پانژل 5 درصد(بنزوئیل پروکساید)_30 گرم

MINOXIDIL SOLUTION TOPICAL 20 mg/1mL 60 mL

اطلاعات کالا

ژل پانژل 10 درصد (بنزوئیل پروکساید)_30 گرم

HEPATITIS B VIRUS INJECTION PARENTERAL 10 {dose} 5 mL

اطلاعات کالا

کرم پانوبیس+رتینول دارو درمان کیان

cream pannobase+retional

اطلاعات کالا