بیرجند

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : فاطمه حسینی

تلفن همراه : 09155619043

شماره تلفن : 056-32318280

فکس : 09155619043

آدرس : بیرجند-بلوارفرودگاه جنب تالارصدف دفتر الیت دارو

ارتباط با مرکز