شیراز

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : وحید عسگری

تلفن همراه : 09212937282

سرپرست فروش : حسین کامران

شماره موبایل : 09307206310

شماره تلفن : 0713- 7430983-4

فکس : 09307206310

آدرس : بلوار مدرس- خیابان محراب- بعد از میدان موذن- سمت راست- انبار بازرگانی هنرور

ارتباط با مرکز