شیراز

>

1 / 3
2 / 3
3 / 3

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : شهاب شریفی نژاد

تلفن همراه : 09171062755

سرپرست فروش : علی پروین حقیقی فرد

شماره موبایل : 09173044802

شماره تلفن : 07137736103

فکس :

آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز .خیابان نواوران .خیابان شفا .خیابان طب 506 قطعه 16 بلوک BT5

ارتباط با مرکز