شیراز

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : شهاب شریفی نژاد

تلفن همراه : 09171062755

سرپرست فروش : وحید عسگری

شماره موبایل : 09212937282

شماره تلفن : 0713- 7430983-4

فکس : 09171062755

آدرس : بلوار مدرس- خیابان محراب- بعد از میدان موذن- سمت راست- انبار بازرگانی هنرور

ارتباط با مرکز