گیلان

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : عباس سرفراز

تلفن همراه : 09112384957

سرپرست فروش : محمدرضا دوامی

شماره موبایل : 09113328770

شماره تلفن : 01333601469

فکس :

آدرس : رشت کیلومتر 3 جاده تهران بعد از شرکت سیمکو بالای صنعت آلومینیوم گیلان

ارتباط با مرکز