گیلان

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : عباس سرفراز

تلفن همراه : 09112384957

سرپرست فروش : محمدرضا دوامی

شماره موبایل : 09113328770

شماره تلفن : 013- 33690968

فکس : 09112384957

آدرس : رشت کیلومتر 10 جاده تهران زیر پل بتونی راه آهن جنب شرکت یاسمین شرکت الیت دارو

ارتباط با مرکز