قم

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : هادی مافی

تلفن همراه : 09124967006

شماره تلفن : 025-36640977

فکس :

آدرس : قم-بلوارشهید خدا کرم-خیابان دانشگاه پردیس(خیابان شهید حمید اسداللهی)فرعی چهارم سمت چپ-انتهای کوچه پلاک14

ارتباط با مرکز